Aansluiting bij een sociale verzekeringskas

De zelfstandige werknemer geniet een eigen sociaal statuut en valt onder een specifiek socialezekerheidsstelsel. Hiervoor moet hij zich aansluiten bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandige werknemers van zijn keuze en driemaandelijkse sociale bijdragen betalen.

U kunt zich rechtstreeks inschrijven bij een sociale verzekeringskas, of via een uniek loket.

 

Voor meer informatie:
Contactcenter van het Rijksinstituut voor de sociale zekerheid der zelfstandige werknemers (RSVZ)